تاريخ : چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲ | 18:8 | نويسنده : دبـــــــــیـــر
برای اطلاع از جدیدترین تغییرات وسوالات ریاضی هفتم روی کلمه دبیر در قسمت نویسندگان کلیک کنید


تاريخ : چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ | 23:30 | نويسنده : دبـــــــــیـــر
نحوه مطالعه درس ریاضی 

لطفا ادامه مطلب را مطالعه بفرمایید


ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴ | 21:49 | نويسنده : دبـــــــــیـــر

برای دیدن روی لینک زیر کلیک کنید .امیدوارم لذت ببرید

لینک


تاريخ : دوشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۴ | 21:7 | نويسنده : دبـــــــــیـــر
 
 
 سرفصلهای ریاضی دهم علوم پایه
فصل اول:مجموعه ها،الگوها ودنباله ها 1) مجموعه مرجع و متمم گیری 2) مجموعه های متناهی ونامتناهی 3) الگوها و دنبالهها 4) دنبالههای حسابی و هندسی فصل دوم: توانهای گویا و عبارتهای جبری 1) توان گویا 2)ریشه های nام یک عدد
3)محاسبات با ریشه ها و توانهای nام
4) عبارتهای جبری فصل سوم: معادلات و نامعادلات 1) معادله درجه 2(روابط بین ضرایب و ریشهها) 2) معادلات کسری و رادیکالی 3) نامعادله و تعیین علامت 4) نامعادلات درجه 2 فصل چهارم: تابع 1) مفهوم تابع و بازنماییهای آن 2) نمودار، دامنه و برد توابع
 سرفصلهای هندسه مثلثات
فصل اول: مقدمات هندسه و استدلال نقطه، خط، صفحه، قضیه، گزاره ، گزارههای شرطی، عکس گزارههای شرطی و گزاره های دوشرطی، "یا" و "و" در منطق ریاضی، سورهای عمومی و وجودی، برهان غیرمستقیم، استدلال بازگشتی، عکس قضیه فیثاغورس فصل دوم: تشابه و کاربردهای آن قضیه تالس و عکس و تعمیم و نتایج آن، نسبت، تناسب و میانگین هندسی، تعریف نسبتهای مثلثاتی در مثلث قائمالزاویه و در دایره مثلثاتی فصل سوم: ترسیمات هندسی وچندضلعیها نیمساز، عمود، عمودمنصف، خط موازی، مثلث و برخی خواص چندضلعیها فصل چهارم: هندسه تحلیلی
سرفصل های كتاب ریاضی پایه دهم رشته علوم انسانی و معارف
فصل اول: عبارت های جبری فصل دوم: معادله درجه 2 -1 عبارت های جبری گویا و گنگ 1- حل معادله درجه 2 -2 توان های گویا 2- كاربرد معادله درجه دو فصل سوم: مجموعه و تابع فصل چهارم: علم آمار -1 مجموعه ها و الگوها 1- آمار چیست؟ -2 تابع و نمایش های آن 2- كاربردهای آمار فصل پنجم: داده ها فصل ششم: پیش بینی -1 جامعه و نمونه 1- مدل آماری -2 نمایش داده ها 2- پیش گویی
                

تاريخ : یکشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۴ | 21:31 | نويسنده : سجاد محرابی
 

این پست می تواند تمرینی هدف دار جهت کار با مشین حساب در کلاس و همزمان با آن بیان و درونی سازی مفهوم توان برای فرا گیران باشد.
به تساوی زیر نگاه کنید :

 

 

بله 81 برابر است با توان دوم ِ مجموع ارقامش.

 

آیا اعداد دیگری با این ویژگی وجود دارند؟

 

به عدد زیر نیز توجه کنید :

 

 

 

ریاضی سرا    www.riazisara.ir

شاید شگفت زده شده باشید !

در این قسمت می خواهیم اعدادی را معرفی کنیم که این اعداد با توانی از مجموع ِ ارقامشان برابرند. البته در این میان، اعداد یک رقمی با مجموع ارقامشان به توان ۱ برابند و از آن ها چشم پوشی می کنیم. یافتن اعداد کوچک با این ویژگی کار ساده ای است اما یافتن اعداد بزرگتر بسیار مشکل و زمان بر خواهد بود. در جدول زیر تعدادی از این اعداد را به نمایش در آورده ایم . ببینید و لذت ببرید :

 


 

ریاضی سرا     www.riazisara.ir

=

      عدد

۹۲

=

۸۱

۸۳

=

۵۱۲

۱۷۳

=

۴۹۱۳

۱۸۳

=

۵۸۳۲

۲۶۳

=

۱۷۵۷۶

۲۷۳

=

۱۹۶۸۳

۷۴

=

۲۴۰۱

۲۲۴

=

۲۳۴۲۵۶

۲۵۴

=

۳۹۰۶۲۵

۲۸۴

=

۶۱۴۶۵۶

۳۶۴

=

۱۶۷۹۶۱۶

۲۸۵

=

۱۷۲۱۰۳۶۸

۳۵۵

=

۵۲۵۲۱۸۷۵

۳۶۵

=

۶۰۴۶۶۱۷۶

۴۶۵

=

۲۰۵۹۶۲۹۷۶

۱۸۶

=

۳۴۰۱۲۲۲۴

۴۵۶

=

۸۳۰۳۷۶۵۶۲۵

۵۴۶

=

۲۴۷۹۴۹۱۱۲۹۶

۶۴۶

=

۶۸۷۱۹۴۷۶۷۳۶

۱۸۷

=

۶۱۲۲۲۰۰۳۲

۲۷۷

=

۱۰۴۶۰۳۵۳۲۰۳

۳۱۷

=

۲۷۵۱۲۶۱۴۱۱۱

۳۴۷

=

۵۲۵۲۳۳۵۰۱۴۴

۴۳۷

=

۲۷۱۸۱۸۶۱۱۱۰۷

۵۳۷

=

۱۱۷۴۷۱۱۱۳۹۸۳۷

۵۸۷

=

۲۲۰۷۹۸۴۱۶۷۵۵۲

۶۸۷

=

۶۷۲۲۹۸۸۸۱۸۴۳۲

۴۶۸

=

۲۰۰۴۷۶۱۲۲۳۱۹۳۶

۵۴۸

=

۷۲۳۰۱۹۶۱۳۳۹۱۳۶

۶۳۸

=

۲۴۸۱۵۵۷۸۰۲۶۷۵۲۱

 

 


تاريخ : یکشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۴ | 21:29 | نويسنده : سجاد محرابی

معمولاْ موفق ترین معلم های جهان در بعضی خصلت هاشریکند. ویژگی هایی که هر معلمی می تواند با تمرکز روی هریک از آنها یک گامبه موفقیت نزدیک شود.

مثبت فکر می کنند

مثبت اندیشی امتیازی بزرگ در زندگی شخصی و حرفه ای است. شما درزندگیتان مخصوصاْ در حرفه آموزگاری با پیچیدگی های زیادی روبه رو  خواهیدشد. مثبت اندیشی به شما کمک خواهد کرد به بهترین صورت بر این پیچیدگی هافایق آیید. برای مثال روز اول مدرسه ممکن است متوجه اتفاقی در امور مدرسهشوید که ناراحت و ناراضی تان کند و وضعیت دلخواه شما نباشد اما یک معلممثبت اندیش تلاش خواهد کرد در روز اول مدرسه ُ با مثبت اندیشی اش از پس اینجور مشکلات و مسایل کاری برآمده و تاثیر منفی روی دانش آموزان خود نداشتهباشد.

بزرگ فکر می کنند

یک معلم کارآمد باید توقعات بالایی از دانش آموزان خود داشته باشد تاسطح تلاش دانش آموزان را بالا ببرد. اگر از بچه ها تلاش و کوشش کمی راانتظار داشته باشید تلاش کمی را هم دریافت خواهید کرد. باید با این تفکرکار کنید که می دانید دانش آموزان تان می توانند به آن سطحی که شما میخواهید دست یابند ُ از راه دادن اعتماد به نفس به آ نها. البته نباید سطحتوقع غیر واقعی داشته باشد در هر حال سطح انتظارات شما یکی از کلیدهایی استکه به دانش آموزانتان در یاد گیری و پیشرفت ها کمک می کند.

رفتارشان قابل پیش بینی است

برای بوجود آوردن یک محیط آموزشی سازنده و مفید دانش آموزانتان بایدبدانند هر روز چه انتظاری از شما دارند یعنی بتوانند کارهای شما را پیش بینیکنند پس شما نیاز دارید که هماهنگ عمل کنید این باعث به وجود آمون محیطی امنبرای یادگیری دانش آموزانتان خواهد بود و آن ها بیشتر مستعد و موفق خواهندبود.

انعطاف پذیری

یکی از نگرانی های معلم بودن این است که همه چیز مدام در حال تغییر استگسیختگی و بی نظمی مسئله ای است که همیشه وجود دارند و روزهای خیلی کمیوجود دارد که عادی و معمولی می گذرد بنابراین داشتن طرز فکری انعطاف پذیرنه تنها برای پایین آوردن سطح استرس خودتان مهم است بلکه برای دانشآموزانتان که از شما انتظار دارند در هر موقعیتی بتوانند مسائل پیش آمده رابر عهده بگیرید و اوضاع را کنترل کنید نیز مهم است.

عدالت را رعایت می کنند

بیشتر دانش آموزان از جبهه گیری معلم به نفع فرد خاصی شکایت دارند درحالی که معلم ها این موضوع را رد می کنند و ادعا می کنند که با همه یکسانبرخورد می کنند شاید هم حق با معلمان است اما گاهی وقت ها یک عمل کوچک مثلتقسیم ناعادلانه نگاه می تواند موجب بوجود آوردن این حس می شود.

اهل نظر خواهی اند

راز موفقیت در دانستن در دانستن نظرات دیگران است یک معلم می تواند برایسنجش کیفیت کار خودش هفته ای یک بار یا حداقل ماهی یکبار از بچه هابخواهند حرف هایشان را در برگه ای بدون نام بنویسند حتی از آنها بخواهندنکته ای را بنویسند که موجب شده آن ها معلمشان را بیش از پیش دوست داشتهباشند و یا حتی از دست او دلخور و ناراحت باشند.

حس شوخ طبعی دارند

حس شوخ طبعی به شما کمک می کند که معلمی موفق بشوید این خصلت شما میتواندوضعیت دلشوره آور کلاس را قبل از اینکه به بی نظمی منجر شود تسکینببخشد همچنین این حس شوخ طبعی شما می تواند کلاس را برای دانش آموزانتانلذت بخش تر کند و ممکن است باعث ترغیب بچه ها به توجه بیشتر و فهمیدن درسشود و از همه مهمتر این حس به شما اجازه می دهد لذت بیشتری از زندگی تانببرید.


تاريخ : یکشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۴ | 21:29 | نويسنده : سجاد محرابی
نمونه سوال هفتم - ديماه (دانلود كنيد)

نمونه سوال هشتم-  ديماه (دانلود كنيد)

نمونه سوال نهم-  ديماه (دانلود كنيد)


تاريخ : یکشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۴ | 21:23 | نويسنده : سجاد محرابی

اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  0 ،2  ،4 ،6  و 8 باشند.

اعدادی بر 3 بخش پذیرند که  مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند.

اعدادی بر 4 بخش پذیرند که   2 رقم سمت راست آن ها بر  چهار بخش پذیر باشند

اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  0 یا  5 باشند .

اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند.

 اعدادی بر 7 بخشپذیرند که رقم یکان آنها را  2 برابر کرده ازبقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه می دهیم تا حاصل بر 7بخشپذیر باشد.

اعدادی بر 8 بخشپذیرند که 4برابر رقم صدگان را با 2برابر رقم جمع کرده وحاصل را با رقم یکان جمع کنیم جواب بدست آمده بر 8 بخشپذیر باشد.

 

اعدادی بر 9بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند.

اعدادی بر10 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد )

اعدادی بر11 بخشپذیرند که اگر ارقام آنها رایک در میان باهم جمع کنیم و دو عدد حاصل را از هم کم کنیم جواب بدست آمده بر 11بخشپذیراست.

 

اعدادی بر12 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند.

اعدادی بر ۱۳ بخش پذیرند که رقم یکان را4برابر کرده به بقیه ارقام بیفزاییم واین عمل را ادامه دهیم اگر حاصل مضربی از 13باشد آن عدد بر13 بخشپذیر است.

اعدادی بر15 بخش پذیرند که هم بر 3 وهم بر 5 بخش پذیر باشند.

اعدادی بر 17 بخشپذیرندکه اگر 5برابر رقم یکان را از بقیهارقام کم کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر 17 بخشپذیر باشد

اعدادی بر 19 بخشپذیرندکه اگر 2برابر رقم یکان را با بقیه ارقام جمع کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر19 بخشپذیر باشد


تاريخ : جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۹۴ | 15:45 | نويسنده : دبـــــــــیـــر

 

 
                     

نمونه سوالات ویژه 

هفتم و هشتم و نهم

                              

 


تاريخ : سه شنبه ششم مرداد ۱۳۹۴ | 12:1 | نويسنده : دبـــــــــیـــر
تاريخ : سه شنبه ششم مرداد ۱۳۹۴ | 12:0 | نويسنده : دبـــــــــیـــر
فایل های جئوجبرای تبدیلات هندسی فعالیت ها و کار در کلاس های فصل هندسه و استدلال توسط آقای حسن مزرعه دبیر ریاضی ناحیه یک اهواز جهت استفاده شما عزیزان آماده شده است .
 
                                                      دانلود
 

تاريخ : سه شنبه ششم مرداد ۱۳۹۴ | 11:45 | نويسنده : دبـــــــــیـــر

كاش های ریاضی دان

كاش مختصات كردارمان روی ربع اول همان طور می ماند و به سمت ربع های دیگر نمی رفتیم .

كاش تابع تمامی اعمال خوبمان اكیدا صعودی باشد تا به مقصد برسیم .

كاش تابع گناهانمان نزولی باشد تا در یك جایی بالاخره پایان پذیرد .

كاش لااقل تابع گناهانمان این قدر پیوسته نباشد و حد اشتباهاتمان به بی نهایت میل نكند.

كاش از سخن های بیهوده و اعمال مكروهه كه فراوان هم هستند جذر می گرفتیم.

كاش دنیا با تمام دلخوشی هایش در نظرمان نقطه ای تو خالی باشد و بس.

كاش انتگرال های بی حرمتی هایمان در محضر درست، توبه باشد.

كاش بتوانیم اعمال نیك و بسیار اندكمان را به توان برسانیم تا به حساب آیند.

كاش آهنگ رو به افزایش حجم روز مرگی ها، به ما فرصت فكر كردن به خود را بدهد .

كاش راه راست را انتخاب كنیم ، كه اگر نكنیم یا به هدف نمی رسیم و یا دیرتر میرسیم.

كاش لگاریتم كلیه اعمالمان در مبنای رضای خدا برود تا مقبول درگاهش واقع شود.

كاش لحظه های خوب مناجات را یك جا می شد جمع كرد تا از دستشان ندهیم و فراموششان نكنیم.

كاش ...


تاريخ : دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۴ | 19:29 | نويسنده : دبـــــــــیـــر
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴ | 19:53 | نويسنده : دبـــــــــیـــر
  و چــــقدر دیر می فهمیم که زندگی همین روزهاییست که

 

  منتظر گذشتنش هستیم ..


تاريخ : یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ | 20:22 | نويسنده : دبـــــــــیـــر


تاريخ : شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 20:10 | نويسنده : دبـــــــــیـــر
 


تاريخ : شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 19:32 | نويسنده : دبـــــــــیـــر

 

همیشه دعا کنیم :
چشمانی داشته باشیم
که بهترین ها را در آدم ها ببیند
قلبی ، که خطاکار ترین ها را ببخشد
ذهنی ، که بدیها را فراموش کند
و روحی که هیچگاه ،
ایمانش به خدا را از دست ندهد...


تاريخ : شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 19:7 | نويسنده : دبـــــــــیـــر

خطوط زير كاملا موازي همديگر هستند!

تصوير زير يك جسم است يا 2 جسم؟!!

يك تصوير بسيار حيرت آور ...
مربع هاي تاب برداشته ! امـا هيـچ خط منــحني در تصوير زير وجود ندارد! ميتوانيد با خط كش امتحان كنيد!!

تصوير زير يك مكعب است و يا گوشه يك ديوار !

در تصوير زير تنها دايره وجود دارد اما شما آنها را پيوسته و مارپيچ ميبينيد!!

خطوط قرمز زنگ كاملا موازي هستند !

دايره زير تنها بواسطه خطوط اطرافش خميده بنظر ميرسد !


تاريخ : یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 18:51 | نويسنده : دبـــــــــیـــر
 قانون دانه

قانون دانه گاهی به درخت سیب بیندازید. شاید پانصد سیب به درخت باشد که هر کدام حاوی ده دانه است. خیلی دانه دارد نه؟ ممکن است بپرسیم: “چرا این همه دانه لازم است تا فقط چند درخت دیگر اضافه شود؟” اینجا طبیعت به ما چیزی یاد می‌دهد: اکثر دانه‌ها هرگز رشد نمی‌کنند. پس اگر واقعاً می‌خواهید چیزی اتفاق بیفتد، بهتر است بیش از یکبار تلاش کنید. از این مطلب می‌توان این نتایج را بدست آورد: - باید در بیست مصاحبه شرکت کنی تا یک شغل بدست بیاوری. - باید با چهل نفر مصاحبه کنی تا یک فرد مناسب استخدام کنی. - باید با پنجاه نفر صحبت کنی تا یک ماشین، خانه، جاروبرقی، بیمه و یا حتی ایده‌ات را بفروشی. - باید با صد نفر آشنا شوی تا یک رفیق شفیق پیدا کنی. وقتی که “قانون دانه” را درک کنیم دیگر نا امید نمی‌شویم و به راحتی احساس شکست نمی‌کنیم. قوانین طبیعت را باید درک کرد و از آن‌ها درس گرفت. افراد موفق هر چه بیشتر شکست می‌خورند، دانه‌های بیشتری می‌کارند.


تاريخ : چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 14:55 | نويسنده :