تاريخ : دوشنبه پنجم آبان 1393 | 17:52 | نويسنده : دبـــــــــیـــر

 

 

به وب  ریاضی هفتم خوش آمدی.

 

 

 

تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 16:22 | نويسنده : محمد شوکتی
تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 16:17 | نويسنده : محمد شوکتی
یک ازمون حل مسئله برای استفاده دانش اموزان

 قرار داده ام. برای دیدن سوالات روی

 ادامه مطلب کلیک کنید.

 

 

به ادامه مطالب بروید


ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 16:13 | نويسنده : محمد شوکتی

حتماً دانلود کنید

 

                                 

                            سال هفتم حل مسئله                                   


تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 16:2 | نويسنده : محمد شوکتی
تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 15:47 | نويسنده : محمد شوکتی
 

        دانلود

 


تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 15:45 | نويسنده : محمد شوکتی
تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 15:44 | نويسنده : محمد شوکتی
تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 15:42 | نويسنده : محمد شوکتی
 

 

        هفتم                              هشتم

 


تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 15:41 | نويسنده : محمد شوکتی
 

 

     هفتم                هشتم


تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 15:39 | نويسنده : محمد شوکتی
تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 15:37 | نويسنده : محمد شوکتی
 

 

   دانلود


تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 15:36 | نويسنده : محمد شوکتی
تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 15:33 | نويسنده : محمد شوکتی
 

 

 

 نمونه سوال تستی پایه هفتم فصل 1و2و3

 

 دانلود


تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 | 14:27 | نويسنده : محمد شوکتی
این مسیر را یک دانشمند ریاضی که در آمریکا زندگی می کند درست کرده است

 

 


تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 | 14:15 | نويسنده : محمد شوکتی

   هفتمی ها        

نمونه سوال1                               نمونه سوال 2

  

نمونه سوال3                               نمونه سوال 4

  

                                   نمونه سوال5                               

  

 


تاريخ : یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 | 20:6 | نويسنده : محمد شوکتی
 حل مسائل همه فصل های کتاب ریاضی هفتم

   
10

حل مسائل فصل دهم کتاب پایه هفتم - ترسیم های هندسی و توازی

 

 
 9        

حل مسائل فصل نهم کتاب پایه هفتم - آمار و احتمال

 

 

حل مسائل فصل هشتم کتاب پایه هفتم - توان و جذر

 

 

حل مسائل فصل هفتم کتاب پایه هفتم - بردار و مختصات

 

 

حل مسائل فصل ششم کتاب پایه هفتم - شمارنده ها و اعداد اول

 

 

حل مسائل فصل پنجم کتاب پایه هفتم -سطح و حجم

 

 

حل مسایل فصل چهارم کتاب ریاضی هفتم - هندسه و استدلال

 

 
 3

حل مسایل فصل سوم کتاب ریاضی هفتم – جبر و معادله

 

 
 2

حل مسایل فصل دوم کتاب ریاضی هفتم - اعداد صحیح

 

 
 1

حل مسایل فصل اول کتاب ریاضی هفتم- راهبردهای حل مسئله

 

   
10

حل مسائل فصل دهم کتاب پایه هفتم - ترسیم های هندسی و توازی

 
 9        

حل مسائل فصل نهم کتاب پایه هفتم - آمار و احتمال

 

حل مسائل فصل هشتم کتاب پایه هفتم - توان و جذر

 

حل مسائل فصل هفتم کتاب پایه هفتم - بردار و مختصات

 

حل مسائل فصل ششم کتاب پایه هفتم - شمارنده ها و اعداد اول

 

حل مسائل فصل پنجم کتاب پایه هفتم -سطح و حجم

 

حل مسایل فصل چهارم کتاب ریاضی هفتم - هندسه و استدلال

 
 3

حل مسایل فصل سوم کتاب ریاضی هفتم – جبر و معادله

 
 2

حل مسایل فصل دوم کتاب ریاضی هفتم - اعداد صحیح

 
 1

حل مسایل فصل اول کتاب ریاضی هفتم- راهبردهای حل مسئله


تاريخ : یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 | 19:58 | نويسنده : محمد شوکتی
 

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه هفتم

نمونه سوال ۲

نمونه سوال۳

  

نمونه سوال۴

 

 

 

 

 


تاريخ : یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 | 19:55 | نويسنده : محمد شوکتی
تاريخ : یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 | 19:36 | نويسنده : محمد شوکتی

نمونه سوال ریاضی هفتم

 

فصل  اول 
فصل  دوم 
فصل سوم 
فصل چهارم