تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 18:47 | نويسنده : دبـــــــــیـــر
تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 16:39 | نويسنده : دبـــــــــیـــر

کتاب جدید هفتم

 

سال تحصیلی 94-93

 

اینجا کلیک کنید

 


تاريخ : پنجشنبه هجدهم اردیبهشت 1393 | 20:35 | نويسنده : امیرحسین گودرزی
نکاتی برای مطالعه درس ریاضی

1.       ریاضی را به خاطر یادگرفتن علم ریاضی بخوانید؛ برای گرفتن نمره، تشویق شدن توسط دبیر و خانواده، فرار از تنبیه و ... روش های آسانتری هم هست. با خود بگویید: من هم می توانم در درس ریاضی ام موفق باشم.


برچسب‌ها: درس ریاضی
ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه هجدهم اردیبهشت 1393 | 9:57 | نويسنده : امیرحسین گودرزی

  توجه توجه توجه توجه توجه!!!!!!!!!!

             مکعب روبیک وروش ساخت آن

                لطفا روی ادامه مطلب کیلیک کنید                         

                ویژه...

 راستی رمز برای رویت یا دیدن:2135


ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه هجدهم اردیبهشت 1393 | 9:50 | نويسنده : امیرحسین گودرزی
معلم ریاضی به دانش آموزش گفت: معکوس کسر زیر برابر چیه؟پاسخ این دانش آموز :
دانش آموز کمی فکر کرد و گفت:

فکر کنیم "کاسه ای زیر نیم کاسه است!"


تاريخ : پنجشنبه هجدهم اردیبهشت 1393 | 9:47 | نويسنده : امیرحسین گودرزینمونه سوال ریاضی نوبت اول کلاس هفتم (23 )  فایل pdf
نمونه سوال ریاضی نوبت اول پایه هفتم (22) فایل wordنمونه سوال ریاضی نوبت اول پایه هفتم (21) فایل word

نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت اول 20 (pdf)

نمونه سوال نوبت اول تا پایان فصل 5 فایل (19 ) word

 


نمونه سوال کلاس هفتم تا پایان فصل پنجم (pdf(17

نمونه سوال کلاس هفتم تا پایان فصل پنجم (pdf(18

نمونه سوال کلاس هفتم تا پایان فصل پنجم pdf(16


نمونه سوالهندسه و استدلال فایل (word (15

نمونه سوال فصل 3 فایل(14) pdf 
 

نمونه سوال فصل 3 فایل(12) pdf  تاریخ92/8/26   

نمونه سوال فصل 1و2 فایل (11)  pdf  

نمونه سوال فصل 1و2 فایل (10)  word  

نمونه سوال فصل 1و2 فایل (9)  word  

نمونه سوال فصل 1و2  فایل (8) word

نمونه سوالات  فصل 1و2 فایل(7) word

نمونه سوالات به صورت فایل(6) word

نمونه سوالات به صورت فایل(5) word

نمونه سوال ارزشیابی فصل 1 و 2 (1)pdfبرچسب‌ها: نمونه سوال ریاضی
تاريخ : چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 | 20:7 | نويسنده : ابوالفضل طباطبایی

  نمونه سوال1                               نمونه سوال2

  نمونه سوال3                               نمونه سوال4

  نمونه سوال5                               نمونه سوال6

  نمونه سوال7                               نمونه سوال8

  نمونه سوال9                               نمونه سوال10

                            نمونه سوال11                        نمونه سوال12

                      نمونه سوال13                              نمونه سوال 14

  

نمونه سوال15                               نمونه سوال 16

  

                       نمونه سوال17                  

                         


تاريخ : چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 | 19:47 | نويسنده : امیرحسین گودرزی
تاريخ : چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 | 19:46 | نويسنده : امیرحسین گودرزی


ریــــــاضیات
آزمون شماره 7 دیماه آزمون شماره 8 دیماه آزمون شماره 9 دیماه
ارزشیابی نوبت اول آزمون فصل ششم و هفتم آزمون شماره 6 دیماه 
کتاب ریاضی تکمیلی -استعدادهای درخشان  نمونه سوالات اعداد صحیح ارزشیابی پایان نوبت اول 
آزمون ریاضی پایان نوبت اول آزمون آبانماه 92 آزمون ریاضی تیزهوشان 
نمونه سوال نوبت دوم آزمون اسفندماه 92 آزمون فروردین 93 
نمونه آزمون پایانی شماره 2نمونه سوال فصل اول نمونه سوال فصل اول-2 
نمونه سوال نمونه سوال (یادآوری) آزمون نوبت دوم از اول کتاب تا پایان فصل 8 
نمونه آزمون خردادماه- شماره 5 نمونه آزمون خردادماه- شماره 6 نمونه آزمون خردادماه- شماره 7 
نمونه آزمون خردادماه- شماره 1 نمونه آزمون خردادماه- شماره 3 نمونه آزمون خردادماه- شماره 4 
آزمون گروهی فصل هشتم توان وجذر و ریشه سوالات تکمیلی فصل هشتم توان وجذر و ریشه آزمون ریاضی-نوبت دوم 
آزمون پایانی فصل هشتم (ریاضی کامل طلایی) آزمون پایانی فصل نهم (ریاضی کامل طلایی) آزمون پایانی فصل دهم (ریاضی کامل طلایی) 
آزمون پایانی فصل سوم (ریاضی کامل طلایی) آزمون پایانی فصل ششم (ریاضی کامل طلایی) آزمون پایانی فصل هفتم (ریاضی کامل طلایی) 
آزمون نوبت اول -مجتمع آموزشی امام خمینی ره بیشکک قرقیزستان آزمون نوبت اول-مجتمع آموزشی امام صادق (ع) تاجیکستان آزمون پایانی فصل دوم (ریاضی کامل طلایی)  
سوالات ریاضی تیزهوشان سوالات اعداد صحیح فرزانگان سوالات ریاضی فرزانگان  
آزمون فصل هفتم (بردار و مختصات)  نمونه سوال تیزهوشان سوالات هندسه تیزهوشان  آذرماه 92 
نمونه سوال نوبت اول هندسه  نمونه سوالات فصل سوم آزمون فصل ششم (ب.م.م. و ک. م. م.) 
آزمون تستی فصل ششم ریاضی 21 دیماه 92 نکات ریاضی تیزهوشان 
آزمون ریاضی آزمون تشخیصی-طراح جلال علومیآزمون ریاضی-طراح جلال علومی 
ریاضی دی 92 پاسخ ریاضی دی92 ریاضی 14 دیماه 92 
ارزشیابی فصل دوم 
سنجش آبانماه هندسه
آزمون میان ترم آذرماه با پاسخ 
پاسخ آزمون شماره 4 دیماهآزمون ترم اول با پاسخسنجش یک مهرماه
پاسخ آزمون شماره 1 دیماهپاسخ آزمون شماره 2 دیماهپاسخ آزمون شماره 3 دیماه
نمونه آزمون شماره 9 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92نمونه آزمون شماره 10 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92آدینه 20 آذرماه 92
نمونه آزمون شماره 6 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92نمونه آزمون شماره 7 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92نمونه آزمون شماره 8 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92
نمونه آزمون شماره 3 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92نمونه آزمون شماره 4 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92نمونه آزمون شماره 5 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92
مبحث عبارت جبرینمونه آزمون شماره 1 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92نمونه آزمون شماره 2 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92
فصل سوم هندسه و استدلالنمونه سوالات فصل یک و دونمونه سوالات تا فصل دوم
آزمون هندسه تنکابن با پاسخ تشریحیفصل اول راهبردهای حل مسئلهفصل دوم اعداد صحیح
سری سوم فصل چهارم-جبر و معادله سری اول فصل پنجم- سطح و حجم سری چهارم فصل سوم هندسه و استدلال
سوالات فصل هندسه و استدلال سری دوم فصل سوم (هندسه و استدلال)سری دوم فصل چهارم-جبر و معادله
نوبت اول -فصل1 تا 5فصل سوم (هندسه و استدلال)-1فصل سوم (هندسه و استدلال)-2
سوالات مبحث راهبرد حل مسالههندسه و استدلالآزمون مستمر آبانماه با پاسخ
تمرینات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح 2عددهای صحیحجبر و معادله
فصل اول و دومتمرینات تکمیلی بخش معرفی اعداد صحیحتمرینات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح1
فصل اولتمرینات تکمیلی بخش معرفی اعداد صحیحآزمون هفتگی(13-07-92)
سوالات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیحفصل اولنمونه سوالات فصل اول
پرسش مستمر از فصل اول
فصل 1فصل 1
مسائل تکمیلی الگوسازیمسائل تکمیلی حل با زیر مسئلهمسائل تکمیلی راهبرد الگویابی
مسائل تکمیلی راهبرد حذف حالت های نامطلوبمسائل تکمیلی راهبرد حل مسئله با رسم شکل

برچسب‌ها: نمونه سوال ریاضی
تاريخ : سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 | 16:26 | نويسنده : حسین کبوتری
آیا می دانستید که دارکوب ها قادرند ۲۰ بار در ثانیه به تنه درخت ضربه بزنند ؟
آیا می دانستید که یک خرس قادر است با سرعت یک اسب بدود ؟
آیا می دانستید که موریانه ها قادرند تا ۲ روز زیر آب زنده بمانند ؟
آیا می دانستید که اختاپوس سه قلب دارد ؟
آیا می دانستید که مورچه ها هرگز نمی خوابند ؟


ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 | 16:8 | نويسنده : حسین کبوتری

تاريخ : سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 | 16:8 | نويسنده : حسین کبوتری

سری جدید عکس های خنده دار و با مزه

خرخون خرخون که میگن اینه هاش !تاريخ : دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 | 14:48 | نويسنده : امیرحسین گودرزی

باکس نمونه سوالات سوالات ریاضی نوبت دوم(خرداد ماه)

 سوال 1


نمونه سوال 2


نمونه سوال 3


نمونه سوال 4


نمونه سوال 5


نمونه سوال 6برچسب‌ها: نمونه سوالات ریاضی
تاريخ : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 | 19:53 | نويسنده : ابوالفضل طباطبایی
به سه چیز تکیه نکن غرور، دروغ و عشق آدم با غرور می تازد با دروغ می بازد و با عشق می میرد هر که بد ما به خلق گوید ما چهره زغم نمی خراشیم ما خوب از او به خلق گوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم
تاريخ : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 | 19:45 | نويسنده : ابوالفضل طباطبایی
به من بگو نگو ، نمیگویم ، اما نگو نفهم ، که من نمی توانم نفهمم ، من می فهمم. (دکتر شریعتی) با تمام وجود گناه کردیم ، نه نعمتش را از ما گرفت و نه گناه مارا فاش کرد ! اگر اطاعتش کنیم چه می کند ؟؟ (دکتر علی شریعتی )
تاريخ : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 | 19:43 | نويسنده : ابوالفضل طباطبایی
تا حـــــــالا خــــــــــدا رو ســــرچ کردی ؟؟!! از ابـــــــــــو سعیــــــد ابوالخیــــــر پرسیدند خـــــــــــــدا را کـــــــــــــــــــــــــجا جوییــــم ابـــــــــــــو سعیــــــــد در پاســـــــــــخ گفتد کــــجا جـــــــستیـــــــــد کـــــــه نیـــافتید ؟
تاريخ : شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 | 18:23 | نويسنده : امیر محمد ساربان

ا آمدنت، هیچ تخته سیاهی، دیگر سیاه نبود ...

وقتی نور در دست می گرفتی و روشنایی دانش را منتشر میکردی .

خود را سوختی و ما را ساختی.

از لوح کلاس تا لوح وجود،

                     روسپیدی مان را از تو داریم.

روزت مبارک ؛ معلم عزیزم

جملات زیبا گیله مرد

روز معلم مبارک

همه می گویند : تجربه بهترین معلم در زندگی ست .

اما برای ما  " داشتن معلمی مثل شما "  بهترین  و شیرین ترین تجربه در زندگیست ...

معلم عزیزم روزت مبارک


تاريخ : پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 22:56 | نويسنده : ابوالفضل طباطبایی
بخش پذیری بر 7 :

اگر یک عدد دو یا چند رقمی داشتیم برای بخش پذیری بر 7 ،

اول : رقم یکان را جداگانه  در 2 ضرب می کنیم .

دوم : رقم های باقی مانده از همان عدد چند رقمی ( منظور به جز رقم یکان) را در نظر گرفته و از مقدار دو برابر رقم یکان ( قسمت قبل)کم می کنیم

سوم :  اگر حاصل صفر شود یا عددی مضرب 7 بدست آید آن عدد بر 7 بخش پذیر است .

بخش پذیری بر 13 :

اول : رقم یکان را در نظر گرفته و آنرا 4 برابر می کنیم   .

دوم : ارقام باقی مانده از آن عدد را با حاصل قسمت اول جمع می بندیم 

سوم :  اگر حاصل  عددی مضرب 13 بدست آید آن عدد بر 13بخش پذیر است .

بخش پذیری بر 17:

اول : رقم یکان را در نظر گرفته و آنرا 5 برابر می کنیم   .

دوم : سپس ارقام باقی مانده را از حاصل مرحله اول کم می کنیم

سوم : اگر حاصل صفر یا مضرب 17 باشد بر 17 بخش پذیر است

مثال : (می دانیم 238= 17*14 ) 238 را امتحان می کنیم داریم :
تاريخ : پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 22:53 | نويسنده : ابوالفضل طباطبایی

معلم ریاضی رو به دانش آموز : بگو ببینم حالا x   کجاست؟

شاگرد: (با گریه) آقا اجازه، چرا هر وقت یک چیزی گم میشه از من می پرسید!؟

 

 


تاريخ : پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 22:50 | نويسنده : ابوالفضل طباطبایی
خدایا: حد محبت به خودت و اهل بیتت را در وجودمان به سوی بی نهایت میل بده

خدایا: کارهای نیکمان را ضرب کن، اعمال زشتمان را کم کن و محبت به دیگرانمان را
 
تقسیم کن

خدایا: نمودار زندگیمان را همیشه تابع درجه سه ای قرار بده که همواره صعودی باشد

و خدایا: مرگمان را همچون جمع دو عدد یک، آسان گردان

تاريخ : پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 22:48 | نويسنده : ابوالفضل طباطبایی

بس که در تدبیر فردا مانده ایم

با همیم اما چه تنها مانده ایم

در کلاس جمع و تفریق زمان

عاشق جمعیم و منها مانده ایم


تاريخ : یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 | 20:16 | نويسنده : امیر محمد ساربان

تاريخ : یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 | 19:45 | نويسنده : امیرحسین گودرزی

برنامه امتحانات پایه هفتم  آموزشگاه شهید رجایی بادرود - خردادماه 93

روز امتحان

تاریخ امتحان

پایه هفتم

ساعت  10 صبح

سه شنبه

30/2/93

قرآن

شنبه

3/3/93

ریاضی

دو شنبه

5/3/93

مطالعات اجتماعی

چهارشنبه

7/3/93

علوم تجربی

شنبه

10/3/93

پیام آسمانی

یک شنبه

11/3/93

انشاء

دوشنبه

12/3/93

املا فارسی

شنبه

17/3/93

زبان

دوشنبه

19/3/93

عربیتاريخ : یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 | 18:0 | نويسنده : علی رضا طارمی


با استفاده از هر گونه علائم ریاضی ، ( مثلا + - / * ^ !  جذر و ... ) به عدد سمت راست تساوی برسید .


6=1 1 1

6=2 2 2

6=3 3 3

6=4 4 4

6=5 5 5

6=6 6 6

6=7 7 7

6=8 8 8

6=9 9 9


جوابهایتان را به صورت نظر در قسمت نظرات بنویسید ...

برای راهنمایی مثلا داریم :

2 2 2 = 6

این رابطه اینجوری درست میشه:

2   + 2   + 2 = 6


تاريخ : یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 | 17:50 | نويسنده : علی رضا طارمی

یک پزشک و یک ریاضی دان در یک مسافرت طولانى هوائى کنار یکدیگر در هواپیما نشسته بودند پزشک رو به ریاضیدان کرد و گفت: مایلى با همدیگر بازى کنیم؟ 

ریاضیدان که می‌خواست استراحت کند محترمانه عذر خواست و رویش را به طرف پنجره برگرداند و پتو را روى خودش کشید. 

پزشک دوباره گفت: بازى سرگرم‌کننده‌اى است. من از شما یک سوال می‌پرسم و اگر شما جوابش را نمی‌دانستید ۵ دلار به من بدهید. بعد شما از من یک سوال می‌کنید و اگر من جوابش را نمی‌دانستم من ۵ دلار به شما می‌دهم. 

ریاضیدان مجدداً معذرت خواست و چشمهایش را روى هم گذاشت تا خوابش ببرد. این بار، پزشک پیشنهاد دیگرى داد.

گفت: خوب، اگر شما سوال مرا جواب ندادید ۵ دلار بدهید ولى اگر من نتوانستم سوال شما را جواب دهم ۵٠ دلار به شما می‌دهم. 

این پیشنهاد چرت ریاضیدان را پاره کرد و رضایت داد که با پزشک بازى کند. پزشک نخستین سوال را مطرح کرد: «فاصله زمین تا ماه چقدر است؟» 

ریاضیدان بدون اینکه کلمه‌اى بر زبان آورد، دست در جیبش کرد و ۵ دلار به پزشک داد. حالا نوبت خودش بود. ریاضیدان گفت: «آن چیست که وقتى از تپه بالا می‌رود 3 پا دارد و وقتى پائین می‌آید ۴ پا؟» 

پزشک نگاه تعجب آمیزى کرد و سپس به سراغ کامپیوتر قابل حملش رفت و تمام اطلاعات موجود در آن را مورد جستجو قرار داد. آنگاه از طریق مودم بیسیم کامپیوترش به اینترنت وصل شد و اطلاعات موجود در کتابخانه کنگره آمریکا را هم جستجو کرد. باز هم چیز به درد بخورى پیدا نکرد. سپس براى تمام همکارانش پست الکترونیک فرستاد و سوال را با آن ها در میان گذاشت و با یکى دو نفر هم گپ زد ولى آن ها هم نتوانستند کمکى کنند.

بالاخره بعد از ۳ ساعت، ریاضیدان را از خواب بیدار کرد و ۵٠ دلار به او داد. ریاضیدان مودبانه ۵٠ دلار را گرفت و رویش را برگرداند تا دوباره بخوابد. پزشک بعد از کمى مکث، او را تکان داد و گفت: «خوب، جواب سوالت چه بود؟»

ریاضیدان دوباره بدون اینکه کلمه‌اى بر زبان آورد، دست در جیبش کرد و ۵ دلار به پزشک داد و رویش را برگرداند و خوابید!!!


تاريخ : جمعه پنجم اردیبهشت 1393 | 19:0 | نويسنده : امیرحسین گودرزی
معمای هوش و سرگرمی ریاضی و اعداد طوفان سرا 


سوال

همانطور که در عکس مشاهده میکنید 6 مداد رنگی وجود دارد که هر کدام از آنها دو مداد رنگی دیگر را لمس میکنند و در تماس با یکدیگرند. .

معما اینجاست که شما باید این 6 مداد رنگی را به گونه ای بچینید که هر کدام از مداد ها با 5 مداد دیگر در تماس باشد.
حتما عکسی تهیه و برای ما ارسال نمائید.
اگر این معما را حل کردید همین معما را با 7 مداد رنگی امتحان کنید.
 جواب

پاسخ معما را روز شنبه مورخ 14دی روی وب قرار میدهم.


تاريخ : جمعه پنجم اردیبهشت 1393 | 13:52 | نويسنده : امیرحسین گودرزی
بچه ها لطفا به نام من نظر ندهید.
تاريخ : جمعه پنجم اردیبهشت 1393 | 12:14 | نويسنده : ابوالفضل طباطباییتاريخ : جمعه پنجم اردیبهشت 1393 | 12:12 | نويسنده : ابوالفضل طباطبایی

تاريخ : پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393 | 21:3 | نويسنده : دبـــــــــیـــر